Op dit moment wordt er gewerkt aan het inrichten van deze website waarop u volledig geïnformeerd wordt over wat Ekhart GGzetZORG u kan bieden. Dit is een tijdelijke pagina met een korte kennismaking en de belangrijkste contactgegevens.

Praktijk voor Advisering & Consultatie

Ekhart GGzetZORG richt zich met haar praktijk voor advisering en consultatie op hulpverlening op het grensgebied van psychiatrie en verstandelijk gehandicaptenzorg, zowel binnen de Geestelijk Gezondheidszorg (GGz) als de Verstandelijk gehandicaptenzorg (Z-zorg).

Hoe aan te sluiten bij de hulpvraag van de cli├źnt met een verstandelijke beperking bij wie sprake is van gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek is ons specialisme. Alles wat bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van hulpverlening aan deze specifieke doelgroep is de zorg van Ekhart GGzetZORG.

Psychologenpraktijk

Met haar psychologenpraktijk biedt Ekhart GGzetZORG een eerstelijns psychologenpraktijk voor volwassenen (vanaf 18 jaar) die zich richt op kortdurende psychologische behandeling van mensen met uiteenlopende psychische en psychosociale problematiek. Ook mensen met een langerdurende zorgvraag die inmiddels voldoende behandeling binnen de reguliere GGz hebben gehad, maar nog wel gerichte contacten nodig hebben, kunnen in deze praktijk terecht. Bijvoorbeeld mensen met een ontwikkelingsstoornis, een psychotische stoornis of een persoonlijkheidsstoornis. Ook mensen met een lager IQ die langzaamlerend zijn kunnen zich aanmelden. De psychologenpraktijk is in oprichting en zal naar verwachting in het voorjaar van 2012 van start gaan. Het werkgebied is de regio Deventer.

Theo Ekhart heeft als Gz-psycholoog ruime ervaring opgedaan binnen zowel de klinische als de ambulante hulpverlening. Zowel binnen de GGz als ook binnen de Z-zorg. Bel of mail voor een nadere kennismaking, vragen, aanmelden en voor het bespreken van wat Ekhart GGzetZORG voor u als organisatie kan betekenen.

Theo Ekhart GZ-psycholoog

Brinkerinckbaan 3 - 7431 BX Diepenveen - m 06-24630166 - ekhart@ggzetzorg.nl